Wonen Werken Recreëren Nieuws Projecten Vacatures Contact

Participatiebijeenkomst 1: ‘Idee plan en kaders’
De eerste participatiebijeenkomst zal worden gebruikt om aan de hand van de eerste ideeën het plan toe te lichten en informatie uit te wisselen. U kunt reageren op de getoonde voorbeelden en ideeën.

Participatiebijeenkomst 2: ‘Denk mee!’
Tijdens deze tweede sessie worden de eerste ontwerpschetsen van de architect toegelicht. Hierin zijn waar mogelijk de op- en aanmerkingen van de vorige bijeenkomst meegenomen. U kunt reageren op het getoonde schetsplan. De opgehaalde input wordt zoveel mogelijk verwerkt in een conceptontwerp van het bestemmingsplan.

Participatiebijeenkomst 3: ‘Kijk mee!’
Het concept bestemmingsplan wordt gepresenteerd en het ontwerpproces van de planregels wordt toegelicht.  In deze bijeenkomst zal ook verder uitleg worden gegeven over hoe de diverse onderdelen van het plan worden bestemd, zoals bijvoorbeeld wonen, groen en verkeer. Daarnaast zal een toelichting worden gegeven op het vervolg van het proces, de globale planning en de eventuele realisatie.

Het doel van deze (online) bijeenkomsten is om u als omwonenden/belanghebbenden te informeren over de ontwikkeling van de locatie Hooilaan 1. Ook willen we deze bijeenkomsten gebruiken om een indruk te krijgen van wat er in de omgeving speelt. Op deze manier denken we goed verder te kunnen met een uitwerking van het plan en de verwerking hiervan in een bestemmingplan en uiteindelijk een concreet bouwplan.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gewoon iets kwijt over dit project? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar diane@vantoorcommunicatie.nl

Terugblik 1e participatiebijeenkomst

Op 13 januari jl. heeft de eerste online participatiebijeenkomst plaatsgevonden. Bij deze bijeenkomst waren de gemeente Breda, Van Egmond Architecten, bewoners (incl. wijkraad Doornbos-Linie) en Gebroeders Blokland aanwezig.

Voorafgaand aan deze bijeenkomst is er naar de omgeving een vragenlijst gestuurd. Wij danken de mensen die deze hebben ingevuld en geretourneerd. De input hebben wij uitgebreid bekeken en waar mogelijk verwerkt in de gehouden presentatie.

Een aandachtspunt was de verkeersdruk en het behoud van het bestaande groen. Wij kunnen melden dat het parkeren straks op eigen terrein gebeurt. Tevens neemt de gemeente de verkeersdrukte mee als aandachtspunt in de verdere planuitwerking. Ook blijven de bestaande bomen staan én wordt groen zelfs aangevuld waar mogelijk. Over het woongebouw zelf zijn uitgangspunten en ideeën gedeeld en deze worden nu verder uitgewerkt. We delen en bespreken deze opnieuw in de volgende bijeenkomst. Naar verwachting vindt deze over ca. 6 weken plaats. U kunt zich, als de datum bekend is, ook weer aanmelden via deze site via de button “meld u hier aan”. Nieuwsgiering naar de verdere planuitwerking, neem dan ook deel aan de volgende bijeenkomst!

 

Privacyverklaring  |  Disclaimer  |  concept en realisatie: buro111