Wonen Werken Recreëren Nieuws Projecten Vacatures Contact

Ontwikkeling aan de Fortlaan in Numansdorp

Gebroeders Blokland gaat het perceel gelegen aan de Fortlaan, met goedvinden van de gemeente Hoekse Waard, ontwikkelen naar woningbouw. Met deze ontwikkeling verandert de woonomgeving. We vinden het belangrijk dat omwonenden en belanghebbenden goed geïnformeerd worden en het liefst zo vroeg mogelijk.

In een online bijeenkomst hebben wij ons ideeën voor de nieuwe invulling van het plangebied aan de omgeving voorgelegd. Deze bijeenkomst heeft op 21 februari plaatsgevonden en het verslag van deze bijeenkomst is met de aanwezigen gedeeld.

Planning

Planning

Na de eerste bijeenkomst in februari 2022 organiseren wij binnenkort een tweede vervolgbijeenkomst en presenteren dan het voorlopige ontwerp.

Daarna ronden we het definitieve ontwerp af en hebben we nog een laatste bijeenkomst. Vervolgens wordt het definitieve ontwerp verwerkt in het ontwerp bestemmingsplan. Dit nieuwe ontwerp bestemmingsplan zal door het college van burgemeester en wethouders moeten worden vastgesteld. Het ontwerpbestemmingsplan wordt vervolgens ter inzage gelegd. In de bestemmingsplanprocedure kunt u naast vragen en opmerkingen ook eventuele bezwaren kwijt. Hierna zal uiteindelijk de gemeenteraad een besluit moeten nemen over het bestemmingsplan. Uw eventuele zienswijzen worden bij dit besluit betrokken.

In de bestemmingsplanprocedure kunt u naast vragen en opmerkingen ook eventuele zienswijzen kwijt.

Heeft u vragen, opmerkingen of wilt u gewoon iets kwijt over dit project? Neem dan contact met ons op door een mail te sturen naar diane@vantoorcommunicatie.nl

Privacyverklaring  |  Disclaimer  |  concept en realisatie: buro111