Wonen Werken Recreëren Nieuws Projecten Vacatures Contact

Het niveau waarop wij omgaan met CO2-reductie voldoet aan de eisen die de SKAO/ CO2-Prestatieladder stelt voor niveau 3. In het jaar 2016 is de CO2-footprint voor het eerst berekend.

Wij zullen ieder half jaar ons energiebeleid, de CO2-footprint en de reductiedoelstellingen in- en extern communiceren.

De CO2-prestatieladder is een instrument dat ons helpt bij het reduceren van CO2. Wij hebben reductiedoelstellingen opgesteld om effectief onze CO2-uitstoot te reduceren. Er zijn reductiemaatregelen opgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze worden ieder half jaar beoordeeld op hun effectiviteit. Binnen onze bedrijfsvoering en op onze bouwprojecten kan nog veel winst worden behaald in energiebesparing, het efficiënt gebruik van materialen en duurzame energie. Door het reduceren van CO2 dragen wij positief bij aan de wereld en hiermee aan alle inwoners en bedrijven.

Daarnaast nemen wij actief deel aan initiatieven rond de reductie van CO2 in de sector of daarbuiten. Op dit moment is dat het initiatief Stichting Nederland CO2 neutraal (https://nlco2neutraal.nl/).

Wilt u meer informatie over de CO2-Prestatieladder? Deze vindt u op de website van de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Ondernemen (https://www.skao.nl/) of neem contact op met onze KAM-coördinator Martin Nederveen via 0184 – 620 888.


Hieronder kunt u de documenten betreffende het CO2-reductiebeleid van ons bedrijf downloaden.

Download hier alle informatie

CO2-bewust certificaat niveau 5 Download
CO2 Bewust certificaat 3.1 (2022-2025) Download
CO2 prestatieladder verslag 2023 Download
Communicatiebericht infographic, december 2023 Download
Communicatiebericht infographic, augustus 2023 Download
Communicatiebericht infographic, mei 2023 Download
Communicatiebericht infographic, december 2022 Download
Communicatiebericht infographic, juni 2022 Download
Communicatiebericht infographic, december 2021 Download
Communicatiebericht infographic , juni 2021 Download
Communicatiebericht CO2-ontwikkelingen, december 2020 Download
Communicatiebericht CO2-ontwikkelingen, juni 2020 Download
Privacyverklaring  |  Disclaimer  |  concept en realisatie: buro111