Wonen Werken Recreëren Nieuws Projecten Vacatures Contact
Toegevoegde waarde

Kijken hoe het anders en slimmer kan heeft er altijd in gezeten. Onze meerwaarde is ook nu nog dat wij in het voortraject van een project veel tijd en kennis investeren. Door samenwerken en transparantie realiseren wij bouwopdrachten binnen budget. Samen gaan voor meerwaarde en optimalisatie van product en proces. Dat wordt in de toekomst, met complexere vraagstukken, alleen maar belangrijker.

Grondbank
Winst werd geïnvesteerd in het bedrijf. Door de jaren heen is een gezonde grondbank opgebouwd waarop een belangrijk deel van de toekomstige projecten kan worden gerealiseerd. Bij deze grondaankopen was enige creativiteit wel noodzakelijk: twee keer werd een locatie aangekocht inclusief het bedrijf dat er gevestigd was. Dat bleek dan de sleutel om eruit te komen.

Structuur en recessie

Het bedrijf groeide door, er kwam behoefte aan een nieuwe structuur. Mede als gevolg van verschil in visie over de wijze waarop, besloot een van de drie aandeelhouders in 2008 uit te treden. De crisis doorkruiste echter de plannen en de focus werd volop gericht op onze eigen ontwikkelingen, op marketing en verkoop. Een verkoopmanager met ervaring in de makelaardij werd aangesteld. Deze focus en ingrepen zorgden voor een slagvaardige organisatie met goede resultaten. Terwijl veel bouwbedrijven en ontwikkelaars tijdens de recessie moesten reorganiseren of zelfs ‘omvielen’ omdat opdrachten wegvielen, konden wij al onze mensen inzetten op onze eigen projecten. En dit alles maakt ons tot een waardevolle partner voor opdrachtgevers en gemeenten.

Huisvesting in Hardinxveld-Giessendam

Het bedrijf groeide gestaag en verhuisde van een klein kantoortje in een bedrijfsloods naar het voormalige politiebureau aan de Molenstraat. En daarna naar het voormalige gemeentehuis. Om vervolgens in 2017 haar intrek te nemen in ons nieuwe kantoor dat op een heel goede wijze ruimte biedt aan onze bedrijfsprocessen en ambities.

…naar aandeelhouder

Wim en Gert zijn trots op het bedrijf dat ze ‘overdragen’ en zien de toekomst met vertrouwen tegemoet: Gebroeders Blokland is een financieel gezond bedrijf met veel potentie, een mooi netwerk, een degelijk imago en een portefeuille met voldoende projecten om een deel van de continuïteit in de toekomst te borgen. Een toekomst, waarin Wim en Gert als aandeelhouders zeker niet uit beeld verdwijnen. Voldoende afstand om ruimte te geven, en voldoende betrokken om de vinger aan de pols te houden.

Als ontwikkelaar biedt Gebroeders Blokland ruimte aan de ideeën van adviseurs en deskundigen, maar het gaat uiteindelijk om wat de klant wil. “Zoals functionele kwaliteit, gericht op gebruik, comfort en de werkelijke behoefte. Het is onze rol daarop in te spelen met een slimme constructie, installaties, een doordachte detaillering en een passend ontwerp. Het proces om te komen tot een beter product dat echt aansluit op de klantvraag, kan vergaand worden geoptimaliseerd. De kostenreductie die je zo realiseert, biedt ruimte voor een rijkere afwerking; mooie gootdetails, fraaie kozijnpartijen, goede bakstenen en een optimale indeling. Die delen die het product bijzonder maken.”

Inventariseren van de klantwensen, daar draait het om. Zoals ook op gebied van duurzaamheid. “Het is niet meer de vraag of we duurzaam moeten ontwikkelen, maar hoe. Duurzaam verwarmen en koelen is nu nog een USP bij een woning, maar niet lang meer. Je moet nu je antwoord klaar hebben.” In het proces van Gebroeders Blokland is al veel gebeurd. “Ons haalbaarheidsonderzoek bij een nieuwe ontwikkeling start met een brede analyse van trends en ontwikkelingen (DESTEP). We organiseren koperswensenavonden: welk type woningen wil men? Welke steenkleur, uitstraling, detaillering?”

Ook online gebeurt veel. “Ik zie mensen (nog) geen huis bestellen via internet, maar de combinatie van persoonlijke aandacht en online opties kiezen gebeurt bij ons nu al. Op onze nieuwe website staat een woningconfigurator. Klanten hebben vooraf al kunnen nadenken over de vele mogelijkheden en de totale kosten.” Mensen willen aan de voorkant weten waar ze aan toe zijn. “Dat is een essentiële behoefte, waar wij aan tegemoet komen met ons Inspiratiecentrum in het nieuwe pand. Maar ook met een eigen financieel adviseur die mensen helpt een verantwoorde investering te doen.”

Gebroeders Blokland denkt vanuit klanten en projecten en niet vanuit disciplines. “Dat is onze kracht. We integreren verkopen, ontwikkelen of bouwen in één proces; dat is ook interessant voor externe ontwikkelaars. In het bouwteam laten wij onze meerwaarde zien als partner. Wij zetten in op een constructieve en transparante samenwerking. Beide partijen moeten bereid zijn de belangen open op tafel te leggen. Dan kun je de match vinden en samen een optimaal project realiseren. Daarom vertrouwen opdrachtgevers ons complexere opdrachten toe, ook al zijn we geen hele grote bouwer.”

Klantgerichtheid Gebroeders Blokland

Klantgericht bouwen volgens de hoogste norm

Bij Gebroeders Blokland hebben we een duidelijke visie op klantgerichtheid. Wij denken ver mee met opdrachtgevers en eindgebruikers, maar zijn ook nuchter en passen ervoor onrealistische verwachtingen te scheppen: omdat we voor alles willen waarmaken waar wat we beloven. Dat resulteert in een hoge klanttevredenheid en een minimum aantal opleverpunten, wat jaar op jaar wordt getoetst en bevestigd door de stichting Klantgericht Bouwen. Hiermee voldoen wij al sinds 1 januari 2006 ononderbroken aan de norm van het keurmerk Klantgericht Bouwen, tegenwoordig bouwprestaties.nl. Gebroeders Blokland BV is verder aangesloten bij:
• Bouwend Nederland (voorheen NVOB)
• NVB: Vereniging voor Ontwikkelaars en Bouwondernemers;
• Woningborg BV: garantie op verkoopwoningen.

“In zekere zin heeft de crisis ons winst gebracht: tijdens de recessie kwam de focus te liggen op onze eigen projecten. Medewerkers beseften dat ‘hun’ timmerwerk niet op zichzelf stond, maar onderdeel is van een compleet huis. Sterker nog, van de realisering van klantwensen.” Daarbij besefte iedereen zich dat het een lastige tijd was: “Het was lopen, doen en samen zorgen dat het goed komt. Die betrokkenheid is er nog in het team. Eerst hadden we losse afdelingen met focus op eigen belangen en doelstellingen. Ontwikkelaars stonden gevoelsmatig te ver af van bouwpersoneel, en andersom; er was weinig begrip voor elkaar en waarom de dingen soms niet anders kunnen. Nu zoeken ze elkaar gewoon op bij vragen.”

Menselijke maat

Inmiddels kunnen we weer naar de toekomst kijken. “Hoe geef je invulling aan groei in de huidige markt en regelgeving? Er zijn meer soorten winst dan financieel. Bij Gebroeders Blokland staat de menselijke maat voorop.” Nieuw is hierbij de werkwijze in projectteams. “Binnen project- en teamkaders worden bedrijfsdoelstellingen vertaald naar afdelings- en persoonlijke doelstellingen. Dat verlegt de focus van productiviteit naar het beoordelen, opleiden en in bredere zin investeren in mensen.” In de behoudende bouwwereld lang niet vanzelfsprekend. “De vraag zou niet moeten zijn wat opleidingen kosten, maar wat het kost om mensen niet op te leiden. Als je mensen stimuleert om het beste uit zichzelf te halen, leveren ze ook een grotere bijdrage aan de ontwikkeling van het bedrijf.”

Over Gebroeders Blokland 8